Smulkaus ir vidutinio verslo bankas „SME Bank“ bendradarbiaus su Nacionaline plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) lengvatinėms paskoloms teikti nuo besitęsiančio Rusijos karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkininkams. Šia priemone siekiama užtikrinti regionų ekonominį stabilumą ir sumažinti sukeltas neigiamas pasekmes Lietuvos ūkininkų finansinei būklei.

„Dėl smarkiai išaugusių trąšų, energetikos išteklių ar pašarų kainų ūkio sektorius tapo itin pažeidžiamas. Tikėtina, kad ūkininkai ir ateityje patirs finansinių sunkumų siekiant išlaikyti likvidumą. Todėl lengvatinės priemonės paskoloms yra būtinos siekiant išsaugoti smulkiuosius ūkininkus ir ekonominį stabilumą regionuose. „SME Bank“ pratėsė susitarimas dėl lengvatinių paskolų ūkininkams leis dar labiau padidinti paskolų prieinamumą ir paskolos suteikimo greitį. Šiuo atveju ūkininkams suteikiama galimybė gauti iki 500 tūkst. eurų paskolą su fiksuotomis metinių palūkanų normomis iki maksimaliai 3,03 proc.

Nemaža dalis ūkininkų susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, o lėšų veiklai vykdyti stokojantiems ūkio subjektams vis sunkiau gauti ir finansavimą iš tradicinių finansuotojų arba dėl smarkiai išaugusios paskolos kainos smulkieji ūkininkai šių net negali svarstyti. Šiuo atveju lengvatinės paskolos yra teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti su fiksuotomis metinėmis palūkanų normomis, smulkiems verslams iki 2,03 proc., didiesiems – iki maksimaliai 3,03 proc. Šia lengvata pasinaudoti gali žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose veikiantys ūkio subjektai.

ŽŪPGF lengvatine paskola pasinaudoti paprasta. Dėl finansavimo gali kreiptis kiekvienas ūkis, atitinkantis kriterijus, tai reiškia – galintis įrodyti sumažėjusias pajamas, iš- augusias išlaidas ar pablogėjusius atsiskaitymus, pavyzdžiui, dėl nutrūkusios tiekimo grandinės, pasikeitusių atsiskaitymo terminų ar smarkiai išaugusių kainų. Kreiptis reikėtų įprastu būdu – pildyti paraišką „SME Bank“ interneto puslapyje arba [email protected] . Jei projektas bus pripažintas tinkamu finansuoti, „SME Bank“ specialistai sutvarkys visus dokumentus. Pagal šia ŽUPGF priemone ūkio subjektai, veikiantys žemes ūkio ir žuvininkystes produktu gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, gali gauti iki 500 tūkst. eurų paskola 72 mėnesių laikotarpiui. Viso lengvatinėms paskolos valstybe papildomai skiria 30 mln. Eurų. Daugiau informacijos apie lengvatines paskolas: https://garfondas.lt/lt/finansines_priemones/lengvatines-paskolos-rusijos-agresijos-pries-ukraina-laikotarpiu/finansines-priemones-aprasymas