Įkainiai galioja nuo 2022-09-27 (esamiems klientams – nuo 2022-10-27)

Banko sąskaita

Einamosios/kaupiamosios sąskaitos atidarymas:

Įmonėms, registruotoms Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje0 EUR
Įmonėms, registruotoms visose kitose EEE šalyse (išskyrus Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją)100 EUR
Įmonėms, registruotoms ne EEE šalysePagal atskirą susitarimą
Administravimo mokestis už lėšų likutį, kuris viršija 100 000 EUR sąskaitoje1Europos Centrinio Banko2 bazinė palūkanų norma (proc.)
1 Mokestis skaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje, ir taikomas, jeigu skaičiavimo metu kliento visų sąskaitų likučių ekvivalento eurais suma yra didesnė už aukščiau nurodytą likutį atitinkama valiuta. Jeigu Europos Centrinio Banko bazinė palūkanų norma bet kokia valiuta tampa teigiama, tuomet ji yra prilyginama 0, t. y., nei klientas moka bankui už lėšų laikymą, nei bankas moka klientui už sąskaitos likutį.
2 Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate)

Verslo API

Paslaugos aktyvavimo mokestis 0 EUR
Banko sąskaitos išrašų API 25 EUR / mėn.

Kiti banko mokesčiai

Siunčiamo SEPA mokėjimo sustabdymas ar atšaukimas
kliento prašymu
20 EUR
Gauto SEPA mokėjimo grąžinimas siuntėjui kliento
(gavėjo) prašymu
20 EUR
Įmokų mokėjimo datos keitimas, raštų, sutikimų,
pranešimų dėl įsipareigojimų nevykdymo siuntimas, hipotekos išregistravimas
50 EUR
Banko išrašo spausdinimas ir tvirtinimas 10 EUR
Banko paslaugoms, kurioms taikomas PVM, atitinkama PVM suma pridedama prie kainyne nurodytos kainos.

Mokėjimų planai

FREE3GROWSCALE4 PRO
Plano mėnesinis mokestis0 EUR3 EUR9 EUR 19 EUR
Už plano mokestį suteikiamas einamųjų sąskaitų skaičius1 VNT.1 VNT.1 VNT. 1 VNT.
Mokėjimas eurais į ne EEE šalis59 EUR 9 EUR 9 EUR 9 EUR
Mokėjimo eurais iš ne EEE šalių įskaitymas6 EUR6 EUR6 EUR 6 EUR
Nemokamų SEPA mokėjimų6 kiekis per mėnesį100 VNT.0 VNT.50 VNT. 120 VNT.
Vieno SEPA mokėjimo kaina, viršijus nemokamų mokėjimų kiekį0,30 EUR0,30 EUR0,30 EUR 0,30 EUR
SEPA mokėjimo įskaitymas0 EUR0 EUR0 EUR 0 EUR
Mokėjimai „SME Bank“ viduje0 EUR0 EUR0 EUR 0 EUR
Interneto banko vartotojų skaičiusNERIBOTASNERIBOTASNERIBOTASNERIBOTAS
Pagalba klientams telefonu/el. paštu (darbo valandomis)TAIPTAIPTAIP TAIP
Galimybė pateikti mokėjimo nurodymus su papildomu patvirtinimuTAIPTAIPTAIP TAIP
E-komercija (lėšų įskaitymas)0 EUR už operaciją (iki 200 vnt. per mėnesį)0,1 EUR už operaciją0,1 EUR už operaciją0,1 EUR už operaciją
Masinių mokėjimų paslauga7GALIMAGALIMAGALIMA GALIMA
3 Planas naujai sąskaitą atsidarančiam klientui pritaikomas automatiškai, jeigu įmonė jaunesnė nei 12 mėn. iki einamosios sąskaitos atidarymo SME banke ir taikomas vienerius metus nuo sąskaitos atidarymo momento.
4 Kiekvienam „SME Bank“ klientui einamosios sąskaitos sutarties sudarymo dieną įsigalioja SCALE planas. Norint pasirinkti kitą mokėjimų planą, klientas turi pateikti prašymą „SME Bank“ Interneto banke iki paskutinės einamojo mėnesio darbo dienos. Plano mėnesinis mokestis nurašomas nuo kliento sąskaitos kiekvieno einamojo mėnesio paskutinę dieną. Verslo klientui sudarius sąskaitos sutartį ir tapus banko klientu po mėnesio 15 dienos, tą mėnesį taikomas plano mėnesio mokestis yra 0 EUR.
5 Mokėjimas gali būti vykdomas tik kaip labai skubus – tą pačią dieną. 
6 Mokėjimų pavedimai bendros mokėjimų eurais erdvės šalyse (angl. SEPA – Single Euro Payments Area). SEPA mokėjimai apima ir paprastus, ir momentinių pavedimų nurodymus. Momentiniai mokėjimai vykdomi, kai suma neviršija 15 000 eurų ir lėšų gavėjo bankas yra prisijungęs prie momentinių mokėjimų sistemos. Bendros mokėjimų eurais erdvės šalių sąrašą galima rasti čia: https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html
7 Masinių mokėjimų paslauga leidžia atlikti iki 3000 pavedimų vienu metu, importuojant pavedimų duomenis interneto banke.

Įkainiai iki 2022-09-27

Įkainiai iki 2022-05-01

Įkainiai iki 2022-02-02

Kodėl SME BANK

Greiti sprendimai

Paraišką pildykite internetu, sprendimą gaukite per vieną dieną.

Visi banko produktai​

Naudokitės kasdienės bankininkystės paslaugomis ir jūsų verslui pritaikytais finansavimo sprendimais.

Neobankas

Nesvarbu, kur šiuo metu esate – jokių kliūčių bendrauti.