Naujienos

Lietuvos SVV skolinimosi tendencijos ir perspektyvos

Pasaulinės pandemijos akivaizdoje įmonės Lietuvoje pradėjo aktyviau ieškoti papildomos finansinės paramos, kuri padėtų joms išgyventi sunkų laikotarpį. Dėl šios priežasties 2020 m. buvo fiksuotas staigus finansavimo šuolis SVV įmonėms. Lyginant su 2019 m., tiek Lietuvoje, tiek visose ES šalyse matomas ES institucijų ir pačių valstybių vyriausybių savarankiškas garantuotų paskolų  skaičiaus augimas. 2020 m. bendrai ES šalyse naujai išduotų garantuotų paskolų skaičius išaugo net 624 proc., tuo tarpu Lietuvoje – 173 proc. 

*Per metus naujai suteiktos garantijos (AECM nariai, Lietuva)

Lietuvoje iki 2020 m. gruodžio 31 d. pasinaudojant EIF suteikiamomis garantijomis SVV suteikta virš 406 mln. eurų finansavimo – t.y. 52,6 proc. daugiau nei 2019 m.

Lietuvos banko 2021 m. spalio mėn. atliktos paklausos duomenimis, finansavimą gauti pavyko net 66 proc. įmonių, kurios bandė pasiskolinti, o atmestų prašymų dalis sumažėjo nuo 31 iki 9 proc. Pagrindinės prašymų atmetimo priežastys buvo prastas įmonės būklės įvertinimas, per dideli jau turimi įsipareigojimai, pakankamo užstato neturėjimas.

Įmonių skaičius Lietuvoje, lyginant su finansavimo prieinamumu, augo nežymiai, galima daryti prielaidą, kad ir pandemijai pasibaigus įmonės toliau aktyviai naudosis papildomais finansavimo šaltiniais verslo augimui ir plėtrai.

Europos investicinis fondas (EIF), bendradarbiaudamas su Londono ekonomikos mokykla, jau aštuonerius metus iš eilės stebi 27 Europos Sąjungos šalių smulkaus ir vidutinio verslo galimybę gauti papildomą finansavimą. Finansavimo prieinamumas SVV vertinamas pagal išvestinį ESAF rodiklį (EIF SME Access to Finance). Remiantis naujausiais duomenimis, 2020 m. pagal ESAF indeksą palankiausias sąlygas finansavimui turėjo Suomija, Švedija, Danija ir Lietuva.

Lietuva lenkia kaimynines Baltijos šalis ir yra pirmajame penketuke tarp 27 ES valstybių pagal finansavimo prieinamumą smulkiam ir vidutiniam verslui. 2020 m. tik 4,76 proc. įmonių nebandė kreiptis į banką dėl paskolos, nes buvo įsitikinę, kad gaus neigiamą atsakymą. Tačiau dažnai rinkoje susiduriama su situacija, kad ne tik įmonės vengia kreiptis į banką, bet ir tradiciniai bankai nenoriai skolina SVV.

„Smulkus ir vidutinis verslas – svarbiausias kiekvienos šalies ekonomikos variklis, todėl kurdami „SME Bank“  kėlėme pagrindinį tikslą suteikti galimybę verslui augti ir plėstis nepriklausomai nuo srities, geografinės lokacijos ar metinės apyvartos. Šių metų  pabaigoje pasirašė garantijų sutartį su EIF 100 mln. eurų sumai, iš kurios per vieną mėnesį jau paskolinome 10 mln. eurų. Jeigu jūs susiplanavote augimą ateinančiais metais, jūsų įmonė registruota Lietuvoje, turite iki 250 darbuotojų, įmonės balanso turtas neviršyja 43 mln. eurų ir metinė apyvarta mažesnė ar lygi 50 mln. eurų galite pateikti paraišką paskolai gauti iki 70 proc. garantuojamos sumos.” – sako Mantvydas Štareika.

Duomenų šaltinis Europos investicinis fondas (EIF) ir Lietuvos bankas.