Naujienos

Krizę jaučiantiems ūkininkams pratęstos valstybės garantijos paskoloms

Smulkaus ir vidutinio verslo bankas „SME Bank“ pratęsė sutartį su Nacionaline plėtros įstaiga „Žemės ūkio paskolų garantijų fondu“ (ŽŪPGF) lengvatinėms paskoloms gauti. Žadama kompensuoti iki 90 proc. paskolos sumos nuo besitęsiančio Rusijos karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkininkams. Šia priemone, siekiama užtikrinti regionų ekonominį stabilumą ir sumažinti sukeltas neigiamas pasekmes Lietuvos ūkininkų finansinei būklei.

„Dėl smarkiai pakilusių trašų, energetikos išteklių, pašarų kainų ūkio sektorius tapo itin pažeidžiamas. Tikėtina, kad ūkininkai ir ateityje patirs finansinių sunkumų, siekiant išlaikyti likvidumą. Todėl ŽŪPGF garantinės priemonės paskoloms būtinos, siekiant išsaugoti smulkiuosius ūkininkus ir ekonominį stabilumą regionuose. „SME Bank“ pratęstas susitarimas dėl lengvatinių paskolų ūkininkams, leis dar labiau padidinti paskolų prieinamumą ir paskolos suteikimo greitį“, – teigia „SME Bank“ ekspertas Audrius Česnakas.

Eksperto teigimu, nemaža dalis ūkininkų susidūria su apyvartinių lėšų trūkumu, tam didelę įtaką daro atidėti mokėjimai ir išaugusios energetikos ir trąšų kainos. Negana to, lėšų veiklai vykdyti stokojantiems ūkio subjektams vis sunkiau gauti ir finansavimą iš tradicinių finansuotojų.

„Pastaruoju metu norintieji pasiskolinti susiduria su vis griežtesnėmis finansų įstaigų skolinimo sąlygomis ir išaugusiomis palūkanomis. Atsižvelgiant į tai bei į smarkiai kylančias kainas dėl Rusijos sukelto karo, pastebėjome, kad pirmasis garantijų priemonės etapas tapo itin populiarus, todėl ir toliau bendradarbiaujame, sudarydami palankesnes sąlygas ūkininkams gauti finansavimą, pasinaudojant kompensacijų galimybėmis“, – sako A. Česnakas.

Pasak eksperto, valstybės teikiamos kompensacijos – dar vienas žingsnis ieškant galimybių padėti smulkiesiems ir vidutiniams ūkinnikams. Jo teigimu, kylančių kainų akivaizdoje, paskolos tampa svarbia sudedamąja dalimi, siekiant amortizuoti apyvartines problemas bei deramai pasiruošti naujam sezonui.

„Pernai metais, t.y. nuo 2022 m. spalio mėn. daugiausiai skolinosi smulkieji ūkiai. Būtent „SME Bank“ buvo pasirašytos 64 paskolų sutartys, visų paskolų bendra suma viršijo 5 milijonus eurų, o vidutinė paskolos suma siekė 78 tūkst. eurų. Paskolas gavę klientai dirba net 26 807 ha žemės plotą t.y. Kauno ir Klaipėdos miestų plotus kartu sudėjus ir augina virš 18 tūkst. vnt. galvijų“, – vardino statistiką eskeprtas.

ŽŪPGF individualia garantija pasinaudoti paprasta. Dėl finansavimo gali kreiptis kiekvienas ūkis, atitinkanatis kriterijus, tai reiškia – patyręs nuostolius dėl, pavyzdžiui, smarkiai išaugusių kainų, ar nuktrūkusios tiekimo grandinės. Kreiptis reikėtų įprastu būdų: į banką ar finansauotoją, ir jei projektas bus pripažintas tinkamu finansuoti, mūsų „SME Bank“ specialistai patys kreipstis į fondą.

Pagal šią priemonę ŽŪPGF galės garantuoti iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą ir neatgautos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą. Paraiškas ūkininkai gali teikti iki šių metų birželio 30 d. Viso lengvatinėms paskolos valstybė skiria 30 mln. eurų.